1.Politica in domeniul calitatii si mediului a S.C. COFRAROM FLEX Co. S.R.L, parte integranta a politicii globale a societatii noastre, este de a oferi produse si servicii de un inalt nivel calitativ, cat mai eficient posibil si de a imbunatati performantele privind calitatea si mediul, de a proteja mediul si de a obtine satisfacerea tuturor partilor interesate relevante, in conditiile respectarii cerintelor legale si reglementare valabile.
Scopul nostru este de a preveni riscurile in toate fazele proceselor ce se deruleaza pe ciclul de viata al produselor si serviciilor. Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management integrat al calitatii si mediului, in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015.
Obiectivele privind calitatea intreprinse in societatea noastra urmaresc:
 cresterea satisfactiei clientilor prin identificarea si realizarea cerintelor lor si imbunatatire urmare a feedbackului primit de la acestia;
 reducerea costurilor de furnizare produse/servicii, fara a compromite calitatea;
 evitarea operatiilor suplimentare si a reclamatiilor clientilor;
 realizarea produselor si serviciilor la un cost optim;
 identificarea si satisfacerea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
 analize si evaluari in scopul planificarii performantelor privind calitatea si mediul;
 optimizarea caracteristicilor calitative ale produselor si serviciilor furnizate, prin asimilarea tehnicilor moderne de lucru;
 imbunatatirea comunicarii externe si interne;
 mentinerea unor relatii benefice, cu partile interesate relevante;
 indeplinirea criteriilor ISO 9001:2015.
Obiectivele privind mediul intreprinse in organizatia noastra, urmaresc:
 respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare la mediu respectiv a altor cerinte la care organizatia subscrie in activitatile proprii si in procesele furnizate din exterior, sub controlul organizatiei;
 imbunatatirea performantelor de mediu prin programarea, monitorizarea si analiza si evaluarea obiectivelor si indicatorilor de mediu;  desfasurarea, in bune conditii, protejand mediul, a activitatilor din cadrul organizatiei;
 imbunatatirea transparentei si a relatiilor cu publicul si autoritatile;
 imbunatatirea constientizarii si motivarii personalului pentru initiative si actiune in vederea imbunatatirii performantelor de mediu ;
 prevenirea poluarii prin propunerea unor procese, tehnici, materiale, produse, care reduc impacturile daunatoare asupra mediului;
 reducerea consumului de energie electrica;
 gestionarea selectiva a deseurilor si valorificarea acestora;
 incurajarea dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in activitatile organizatiei si adaptarea la progresul tehnic si tehnologic;
 incurajarea dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in relatiile cu furnizorii si clientii;
 asigurarea timpului adecvat si resurselor necesare, responsabilului cu protectia mediului;
 indeplinirea criteriilor SR EN ISO 14001: 2015.
2. Pentru succesul in competitia pe piata, sistemul de management integrat, al calitatii si mediului, se aplica fiecarei parti a societatii iar imbunatatirea performantelor este un proces continuu.
3. O atentie deosebita se acorda educarii si instruirii fiecarui angajat, pentru utilizareacreativitatii personale in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii si mediului. Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu raspunde de stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management integrat al calitatii si mediului si de comunicarea, in cadrul societatii, a cerintelor. Acesta are autoritate in toate compartimentele avand responsabilitati referitoare la procesele sistemului de management integrat al calitatii si mediului.
4. Acesta ii raporteaza directorului general privind realizarea SMI si propuneri de imbunatatire
5. Sistemul de management integrat al calitatii si mediului este documentat stabilind angajamentul si cooperarea tuturor responsabililor de procese; este mentinut prin audituri, analize si evaluari in scopul asigurarii imbunatatirii continue a performantelor.
6. Prezenta politica va fi pusa la dispozitie partilor interesate relevante si va asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea respectiv evaluarea obiectivelor calitatii si mediului.

Acreditari

Urmarind imbunatatirea continua, SC COFRAROM FLEX CO SRL si-a implementat si certificat sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 prin intermediul SRAC si IQNET.
De asemenea, pentru a veni in intampinarea cerintelor speciale din industria miniera, produsele noastre sunt inregistrate INSEMEX – utilizare in spatiile industriale cu pericol de atmosfere explozive.
Close Menu