Data :    04.01.2021

  

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

 

1.   Politica in domeniul calitatii si mediului a S.C.
COFRAROM FLEX Co. S.R.L, parte integranta
a politicii globale a societatii noastre, este de a oferi produse si
servicii de un inalt nivel calitativ, cat mai eficient  posibil si
de a imbunatati performantele privind calitatea si
mediul, de a proteja mediul si de a obtine satisfacerea tuturor partilor
interesate relevante, in conditiile respectarii cerintelor legale si
reglementare valabile.

     Scopul nostru
este de a preveni riscurile in toate fazele proceselor ce se      

     deruleaza    pe ciclul de viata al produselor si
serviciilor
. Aceasta se realizeaza

     prin mentinerea
unui sistem de management integrat al calitatii si mediului, in

     conformitate
cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015.

 

           Obiectivele privind calitatea intreprinse  in societatea noastra urmaresc:

Ø  cresterea satisfactiei
clientilor prin identificarea si realizarea cerintelor lor si imbunatatire
urmare a feedbackului primit de la acestia;

Ø  reducerea costurilor de
furnizare produse/servicii, fara a compromite calitatea;   

Ø  evitarea operatiilor
suplimentare si a reclamatiilor clientilor;

Ø  realizarea
produselor si serviciilor la un cost optim;

Ø  identificarea
si satisfacerea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;

Ø  analize si evaluari in scopul
planificarii performantelor privind calitatea si mediul;

Ø  optimizarea
caracteristicilor calitative ale produselor si serviciilor furnizate, prin
asimilarea tehnicilor moderne de lucru;

Ø  imbunatatirea
comunicarii externe si interne;

Ø  mentinerea unor relatii
benefice, cu partile interesate relevante;

Ø  indeplinirea criteriilor ISO
9001:2015.

 

    
Obiectivele privind mediul intreprinse in organizatia noastra, 
urmaresc:

Ø  respectarea
cerintelor legale si reglementare referitoare 
la mediu respectiv a altor cerinte la care organizatia subscrie in
activitatile proprii si in procesele furnizate din exterior, sub controlul
organizatiei;

Ø 
imbunatatirea
performantelor de mediu prin programarea, monitorizarea si analiza si evaluarea
obiectivelor si indicatorilor de mediu;

Ø 
desfasurarea,
in bune conditii, protejand mediul, a activitatilor din cadrul organizatiei;

Ø  imbunatatirea
transparentei si a relatiilor cu publicul si autoritatile;

Ø  imbunatatirea
constientizarii si motivarii personalului pentru initiative si actiune in
vederea imbunatatirii performantelor de mediu ;

Ø  prevenirea poluarii
prin propunerea unor procese, tehnici, materiale, produse, care reduc
impacturile daunatoare asupra mediului;

Ø reducerea consumului
de energie electrica;

Ø gestionarea
selectiva a deseurilor si valorificarea acestora;

Ø incurajarea
dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in activitatile
organizatiei si adaptarea la progresul tehnic si tehnologic;

Ø incurajarea
dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in relatiile cu
furnizorii si clientii;

Ø asigurarea timpului
adecvat si resurselor necesare, responsabilului cu protectia mediului;

Ø indeplinirea
criteriilor  SR EN ISO 14001: 2015.

 

2.   
Pentru succesul in competitia pe piata, sistemul de
management integrat, al calitatii si mediului, se aplica fiecarei
parti a societatii 
iar imbunatatirea performantelor este un proces continuu.

 

3.    O atentie deosebita se acorda educarii si instruirii
fiecarui angajat, pentru utilizarea creativitatii personale in scopul aplicarii
politicii in domeniul calitatii si mediului.

     Reprezentantul managementului pentru
calitate si mediu raspunde de stabilirea,  implementarea si mentinerea sistemului de
management integrat al calitatii si mediului si  de comunicarea, in cadrul societatii, a
cerintelor. Acesta are autoritate in toate compartimentele avand
responsabilitati referitoare la procesele sistemului de management integrat al
calitatii si mediului.

 

4.    Acesta ii raporteaza directorului general privind
realizarea SMI si propuneri de imbunatatire

 

5.    Sistemul de management integrat al calitatii si mediului
este documentat stabilind angajamentul si cooperarea tuturor responsabililor de
procese; este mentinut prin audituri, analize si evaluari in scopul asigurarii
imbunatatirii continue a  performantelor.

 

6.    Prezenta politica va fi pusa la dispozitie partilor
interesate relevante si va asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea
respectiv evaluarea obiectivelor
calitatii si
mediului
.      

Acreditari si Diplome

Urmarind imbunatatirea continua, SC COFRAROM FLEX CO SRL si-a implementat si certificat sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 si sistemul de management de mediu  Spotify promotion conform SR EN ISO 14001:2015 prin intermediul SRAC si IQNET.
De asemenea, pentru a veni in intampinarea cerintelor speciale din industria miniera, produsele noastre sunt inregistrate INSEMEX – utilizare in spatiile industriale cu pericol de atmosfere explozive.
Close Menu